Lokaler

Verksamheten har bedrivits i många lokaler, stora och små, på flera ställen i landet. Under de senaste trettio åren har det centrala arbetet ägt rum i lokaler i Stockholms innerstad och i stadens södra förorter.

< Medarbetare | FATIMAgården >