Medarbetare

Av dem som under "tillväxten" betytt mycket positivt för medarbetarna vill jag nämna, i bokstavsordning, Elof Ahrle, Tore Browaldh, Olle Burman, Vidar Backlund, Axel Brandt, Fanny Carlgren, Eva Cullberg, Barbro och Ingemar Ingevik, Lillster Kanold, Harry Lindquist, Ulla och Sture Lindgren, Tora Löw, Elsa Nygren, Karl Persson, Viktor Petrén, Göra Rosén, Karl Sjöblom, Gustaf Sundström, Allan Södermark, Torsten Tegnér, Irma Ulrich, Ulla Wickbom och Gunnar Witzell.

< Målsättning | Lokaler >