FATIMAgården

Redan 1955 påbörjade vi planeringen för en egen frilufts- och studiegård. Våra blickar riktades till Skrubba Sand vid Drevviken, där vi sedan 1951 under vissa tider fått disponera en barack av Stockholms stad. 1956 kunde arbetet påbörjas och 1960 invigdes gården. SF gjorde en kortfilm om händelseförloppet, som sedan visades som förspel på några biografer. Gården är i huvudsak tillkommen på frivilliga insatser. Många företag, stora och små, skänkte byggnadsmaterial. För att underlätta gav stadsmissionen 10.000 kronor. 1961 tillägnade Torsten Tegnér gården en fin bruksanvisning för dess framtid:

"Detta är ett HEM i SKOGEN

Du skall vara SKOGEN trogen.

Trädet får av ROTEN saft.

Stillsamt skänker saften KRAFT.

Vandra klarögd i NATUREN -

skåda i NATUREN djuren...

märk: de betar och arbetar

glädjerika, mens de stretar!

Vörda allt som gror och gnor!

Minsta kräk är ju din bror.

Gran och enar luften renar.

HERRANS FRID vår värld förenar."

Verksamheten på gården har under åren haft deltagare från hela Sverige, och även utländska grupper har gästat. Den har bestått i fritidssysselsättningar och rekreation, miljövård, utbildning, särskilda temadagar och speciella samlingar.

< Lokaler | För ungdom >