För ungdom

Det är enligt vår uppfattning särskilt angeläget att kunskap sprids och fördjupas om mänskliga rättigheter och skyldigheter och om skillnaden mellan solidaritet utan rättsbegrepp och solidaritet med rättsbegrepp, och att detta når ut till barn och ungdom, med vägledning för livet, för det goda samspelet mellan vilja, känsla och förstånd, att respektera samhörigheten, att unna andra och inte övervärdera det egna.

Morgondagens välfärd och trygghet i samhället står och faller med barnens start i livet. Detta har med vägledning, livsmiljö och livsanda att göra.

Verksamheten med ungdom har i stor utsträckning inneburit, att ett antal elever från flera skolor deltagit i våra aktiviteter och i informationen om vårt budskap.

Vår verksamhet i skolorna har omfattat tematimmar och lektioner. Flera elever drogs in i fortlöpande uppföljningsarbeten.

Till många av landets skolor har vi fortlöpande sänt information om våra insatser mot våldet och idéer och förslag mot våldet. Återkopplingen är glädjande. Flera grundskolor och högre utbildningar har hört av sig och kommit att använda informationsmaterialet. Detsamma har fått många fina lovord i brev och annat från flera ledande politiker och andra samhällsföreträdare.

I huvudsak har vi haft eget studiematerial att tillgå. Till en mindre del har det kompletterats med litteratur från SIDA, FAO, UNHCR, UNICEF, WHO, Svenska FN-förbundet, Naturvårdsverket, WWF och Forskningsråden för forskningsinformation.

Under några år gavs representanter för FATIMA unionen tillfällen att besöka SFI-skolan i Västertorp för diskussioner med eleverna.

< FATIMAgården | Internationellt >