Internationellt

Till många utåtriktade informationsprojekt har vi haft bidrag från Utrikesdepartementet och SIDA. Projekten har handlat om, var för sig, fred, vägar till fred, icke-våld, internationell solidaritet, säkerhetspolitik, fredsfrämjande utveckling, utveckling av kontaktnät i u-land, barn och ungdom i u-land och på flykt, deras situation och möjligheter, flykting- och utvecklingsfrågor, Malawi, Peru och Ecuador.

1953 besökte vi, några stycken, pojkrepubliken Santa Marinella i Civitavecchia i Italiten. En intressant rehabiliteringsmetod tillämpades där för pojkar med arbetsproblem. Den väckte vårt intresse, så att vi återkom dit vid flera tillfällen.

Ungdoms- och familjeutbyten har sedan starten ägt rum med Belgien, Italien, Schweiz, England, Norge, Finland, Malawi, Indien, Peru och Ecuador.

Bistånd, i mindre skala, har lämnats till gatubarn i Brasilien, flyktingar i Somalia och trädplantering i Etiopien.

Med hjälp av bidrag från Folke Bernadottes minnesfond och Konung Gustaf V:s 90-års fond kunde tre av våra ungdomar vistas i Malawi för studier av sociala och kulturella förhållanden där.

Genom åren har frågan följt oss, hur barn och ungdom som växer upp i otrygghet, hopplöshet och bitterhet, i hat, krig och förföljelse, någonsin skall kunna tro på människans innersta godhet och hederlighet, på barmhärtighet och värme i tillvaron, eller kunna älska en värld som behandlat dem så illa.

< För ungdom | Öppet hus >