Medlem FATIMAgården                              2016-05-24

 

 

Bli medlem i FATIMAunionen

 

Nu kan du bli medlem i FATIMAunionen genom att betala in 100 kronor till plusgiro 457272-3.

Skriv namn, adress och helst även mejl samt telefonnummer.

Tack för att du vill hjälpa oss att fortsätta driva vår verksamhet!

Våra bästa hälsningar från FATIMA/

                      Stina, Maj-Lis¸ Angelina, Sickan, Nils, Martina, Tom, Ingrid, Sonja, Tommy