Kontakt

 

 

Mail: fatimaunionen@gmail.com

 

Telefon: 08-659 85 21 dagtid (annars telefonsvarare)

 

Brev: Fatimaunionen

         Box 2078

         10312 Stockholm

 

Frivilligt bidrag till FATIMA unionen på pg 457272-3 eller i våra bössor