Öppet hus

Verksamheten inleddes redan 1951.

Meningen med arrangemangen är att försöka sprida någon medmänsklighet, livsglädje och framtidstro till ensamma och udda människor, ungdom och äldre, och intressera deltagarna för att medverka aktivt i det arbetet och dela ansvaret för det gemensamma.

Det genomgående temat finner uttryck i orden ur FATIMA unionens grundsatser: "Din insats kan vara en enda liten omsorg som ger kraft åt en medmänniska, en enda liten omsorg som kan vara genom livet och ge det mening."

Barn, ungdomar, medelålders och äldre i organisationen kom att förbereda, genomföra och följa upp verksamheten. Det har i alla år skett ideellt.

Genom åren har deltagarna i allmänhet väl respekterat vår önskan om alkohol- och narkotikafri samvaro. Det länder dem till heder. Det hör till verksamhetens natur, att vi ägnar uppmärksamhet åt att livet i sig självt kan vara trösterikt trots alla hårda fakta.

Flertalet deltagare mår vad vi förstår bra av att ställa upp för andra och för det gemensamma och dela ansvaret. Deras egna problem sätts då ofta in i en större verklighet.

Också kom vi att upprätthålla kontakt med och besöka dem som på grund av sjukdom eller ålder inte kunde komma till våra lokaler.

Särskilt viktigt är det uppsökande, förberedande och uppföljande arbetet, som omfattar ett antal aktiveringar året om. Uppföljningen består huvudsakligen i mindre samlingar, och i fortlöpande förtroendeskapande kontaktverksamhet.

FATIMA unionen blev en trygghet för många.

< Internationellt | Poetisk arbetsbeskrivning >