Starten

Varje organisation har sin egen historia. När det skymmer söker vi ljus.

Vid bildandet 1951 av vår organisation kom vi att placera det för den planerade verksamheten vägledande, Fredligt Arbete, med det som eftersträvades, nämligen Till Insikt Medmänsklighet Ansvar. I den ordningen kom de första bokstäverna i orden att bilda förkortningen FATIMA.

Insatserna planerades ske i mindre lokalavdelningar, arbetsgrupper eller lokalföreningar. På det sätter framkom FATIMA unionen.

Meningen var att skapa en renodlad hjälp- och solidaritetsorganisation.

En själisk styrka gav orden Fredligt Arbete Till Insikt Medmänsklighet Ansvar som ingick även i min drömvärld men som kommit att stanna vid detta. Den 16 oktober 1951 kunde drömmarna börja bli verklighet, när jag träffade Stina. Det blev inledningen till ett 60-årigt livskamratskap.

Målen sattes högt och är desamma än i dag. Skuggorna av det kalla kriget och kapprustningen i världen blev en av drivkällorna till FATIMA unionens utveckling och engagemang. En annan drivkälla var att få bli redskap för våldets övervinnande i enstaka människohjärtan. En tredje drivkälla var att om möjligt kunna hjälpa människor som saknar tillit till sig själva, till andra och till framtiden.

| Målsättning >